دستگاه تثبیت بخار

دستگاه تثبیت بخار

باتیک با بیش از یک دهه تجربه موفق در زمینه طراحی و تولید دستگاه تثبیت بخار ماشینی با ویژگی های عالی ارائه می دهد 

دستگاه تثبیت بخار باتیک مناسب جهت استفاده در تمامی خطوط تولید مداوم. 

دستگاه تثبیت بخار